Za čím stojíme

Hledání skladovacího prostoru

Náš první projekt spočíval ve zefektivnění skladovacích činností jedné nejmenované výrobní společnosti. Společnost hledala nové skladovací prostory z důvodu zvýšení výroby. Na projekt měla vyčleněný určitý rozpočet.

Při zjišťování potřebných dat ve společnosti bylo zjištěno, že společnost má nevhodně využité vybavení skladu, včetně řízení zásob. Po úpravách ve skladu bylo docíleno maximálního využití stávajícího vybavení a optimalizací skladových zásob jsme našli potřebnou skladovací kapacitu přímo pod střechou výrobního podniku. Došlo tak k navýšení skladovacího prostoru o 80%. Následně byly anulovány náklady na externí skladování společnosti, čímž došlo k 1,6 mil. Kč roční úspoře. Předpokládaná návratnost investice na úpravu skladu byla stanovena na dobu 27 měsíců.

Audit logistických činností

Na základě provedeného logistického auditu, bylo zjištěno ve výrobní společnosti úzké místo v toku přímého materiálu z externího skladu.

Naše společnost provedla výběrové řízení dle stanovených kritérií a potřeb společnosti a našla tak vhodného dodavatele skladovacích služeb. Společnosti byl předložen projekt s novým dodavatelem, ve kterém došlo nejen k časové úspoře dodávání přímého materiálu a snížení administrativní činnosti, ale především k finanční úspoře za externí skladování v částce 310 tis. Kč měsíčně.