O nás

Naše činnost 

Naše společnost se zabývá efektivním nastavením logistických procesů v podniku.  Současnou efektivitu zjišťujeme logistickým auditem, ve kterém odhalíme úzká místa v logistickém řetězci.  Na základě informací získaných z log. auditu připravíme logistický projekt na míru. V takovém projektu budou navrhnuty inovace či optimalizace v dané oblasti, které přinesou maximální úsporu v čase, prostoru, a především ve financích. Navržené optimalizace a inovace budou v souladu s potřebami zákazníků našich klientů tak, aby oběma přinášely maximální přidanou hodnotu. 

Námi nabízené činnosti: 

 • Logistické poradenství 
 • Skladování
 • Optimálně nastavíme řízení zásob, tak aby docházelo k minimalizaci vázaného kapitálu v zásobách a zároveň byla zachována nepřetržitá výrobní činnost 
 • Vytvoříme skladovací plán (rozmístění zásob dle jejich obrátkovosti) pro efektivní řízení vyskladňování 
 • Nacházíme řešení pro skladovací prostory a efektivní využití manipulační techniky 
 • Příprava a organizace inventur skladových zásob a nastavení jejich časových období 
 • Sledujeme a vyhodnocujeme logistické, výrobní a ekonomické ukazatele např. KPI, obraty zásob, ROI atd.
 • Zastřešíme výběrová řízení nových dodavatelů v oblasti logistiky 
 • Výběr dopravců a poradenství v zasílatelství 
 • Převedeme na sebe část nebo kompletní logistické činnosti (projekt) či vendor managed inventory formou outsourcingu 
 •  Snižujeme celkové a oportunitní náklady podniku 

Nezabýváme se jen již aplikovanou logistikou v podniku, ale také navrhujeme novou logistickou strategii pro nově otevírané podniky, nebo které prošly reinženýringem. Logistická strategie je od nás tvořena od vstupu materiálu, přes uskladnění, pohyb ve výrobě, následné uskladnění a expedice výrobku, přepravu k zákazníkovi až po reverse logistiku.  V logistické strategii je od nás samozřejmě implementován supply chain a customer service.  

Co nabízíme 

Nabízíme komplexní služby logistického poradenství a implementaci logistických činností. Kvalita námi nabízených služeb vychází nejen z teoretických znalostí nejmodernějších logistických nástrojů, ale především z několikaleté praxe v řízení logistiky ve výrobních podnicích.  

Teorii jsme získali na Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Dopravní management, marketing a logistika. Dodnes spolupracujeme s fakultou, kde čerpáme know how od jedniček v oboru logistiky.  

Praxi jsme získali několikaletým setrváním na pozicích logistického managementu ve výrobních podnicích na mezinárodní úrovni. Z praxe víme, jak je moc náročné řídit logistické činnosti v podniku a zároveň je inovovat. Efektivní řízení a jejich inovace je velmi důležitá nejen pro snižování nákladů podniku, ale především k posílení jeho postavení na trhu. 

Skloubením teoretických a praktických zkušeností jsme docílili maximální kvality námi nabízených služeb. Navrhujeme takové logistické nástroje, které přinesou maximální přidanou hodnotu. Při aplikaci navrhnutých inovací pohlížíme na logistiku jako na celý řetězec, nikoliv jen na jednotlivé články. Tím zamezíme nevhodnému použití nástroje, který může být pro jednotlivý článek přínosem, ale pro celkový řetězec zkázou.  

Náš cíl 

Naším cílem je vybudovat si pevné pouto se zákazníkem a stát se tak spolehlivým partnerem pro řešení jeho potřeb a požadavků. I sebemenší požadavky našich zákazníků bereme jako výzvy, které řešíme s maximální precizností a kvalitou. Těší nás spokojenost našich zákazníků!