Zajišťujeme činnost bezpečnostního poradce ADR

adr-osztalyok | MultiEgis

Každá společnost provádějící silniční přepravu nebezpečných věcí, má za povinnost jmenovat bezpečnostního poradce dle §23, zákona č. 111/1994 Sb, o silniční přepravě ve znění pozdějších předpisu, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb. mezinárodních smluv doplněné sdělením č. 65/2003 Sb., kterým se vyhlašují změny a doplňky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tuto povinnost mají nejen dopravní společnosti, ale také společnosti podílející se na přepravě nebezpečných věcí, jako jsou příjemci a odesílatelé (např. benzinové pumpy, průmyslové závody, dopravci…). Mezi tyto činnosti patří:

– Balení
– Plnění
– Nakládání
– Vykládání

Výše zmiňovanou povinnost vám dokážeme zajistit na základě osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, číslo: 1000063, vydaný ministerstvem dopravy. Zajišťujeme:

– vstupní audit a zjištění skutečného stavu,
– předložení návrhu opatření, vypracování směrnic a pokynů,
– vypracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy,
– vypracování zpráv o mimořádných událostech
– příprava přepravních dokladů,
– školení osob podílející se na přepravě, nakládce, manipulaci a vykládce
nebezpečných věcí,
– informační a poradenský servis.

ORIENTAČNÍ CENÍK
 Smluvní vztah
1 000 – 10 000/měsíčně
Individuální činnost
Vstupní audit a zjištění skutečného stavuZdarma4 000 – 18 000
předložení návrhu opatření, vypracování směrnic a pokynůZdarmaOd 1000/hod.
vypracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správyZdarmaOd 1000/hod.
vypracování zpráv o mimořádných událostech800/hod.Od 1000/hod.
příprava přepravních dokladů50/ks100/ks
školení osob podílející se na přepravě, nakládce, manipulaci a vykládce nebezpečných věcíOd 800/osobaOd 1 200/osoba
informační a poradenský servisZdarmaOd 100/úkon
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.